вул. Перемоги буд. 73 м. Житомир

вул. Гагаріна буд. 47 м. Житомир

Рішення суду про щеплення

news 10

У дитини в будь-якому випадку є право на отримання безкоштовної освіти, проте якщо вона не отримала щеплення через медичні протипоказання або ж у зв’язку з відмовою батьків, то реалізація такого права обмежується. Зокрема, можливість ходити до навчального закладу за таких обставин вирішується консиліумом лікарів.

Верховний Суд України висунув постанову, що передбачає обов’язковість щеплень перед початком візиту до навчального закладу кожної дитини, аби та могла здобути освіту. Варто зауважити, що у випадку відмови матері від проведення обов’язкових щеплень для своєї дитини, якщо при цьому вона хоче зберегти право дитини на здобуття освіти, то цим самим обмежує загальні права (інтереси) суспільства, а також інших батьків і їх дітей, які отримали щеплення в установленому державою порядку. Про це сказано в рішенні суду від 17 квітня 2019 року.

Внаслідок цього можна досягнути мети забезпечення загальних благ через право на безпеку й охорону здоров'я, що гарантовано ст. 3, 27 і 49 Конституції України.

Стосовно цього приводу Європейський суд з прав людини зробив висновок, що обов’язковість проведення щеплень виступає примусовою медичною мірою, що втручається в гарантоване п. 1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод право на повагу до приватного життя особи, що ґрунтується на фізичній і психологічній недоторканості особи. Посягання на фізичну недоторканість особи у такій ситуації виправдовується лише через те, що обов’язковість щеплень сприяють дотриманню цілей охорони здоров'я населення і потребою контролю за поширенням інфекційного захворювання.

Позиція Верховного Суду визначається наступними нормативними актами:
— такі хвороби як дифтерія, кашлюк, кір, поліомієліт, правець, а також туберкульоз включаються до обов’язкового календаря щеплень (ч. 1 ст. 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб");
— прийом дітей до виховних, навчальних, оздоровчих та інших дитячих закладів здійснюється лише за наявності відповідної довідки закладу охорони здоров'я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом. Довідка видається на підставі медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також якщо їй проведено профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями (ч. 1, 2 ст. 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб");
— якщо дитина не отримала профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, то відвідувати дитячий заклад забороняється. У випадку, якщо дітям проведено профілактичні щеплення із відтермінуванням установлених строків через медичні протипоказання, то при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів вони можуть бути прийняті до відповідних дитячих закладів та відвідувати їх;
— особи, яким ще не виповнилося п’ятнадцяти років, або які визнані недієздатними в установленому законом порядку, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків або інших законних представників. Якщо особа та (або) її законні представники відмовляються від обов'язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови дати таке підтвердження – засвідчити це актом у присутності свідків (ч. 6 ст. 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб");
— відповідно до п. 6 примірного положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України №434 від 29 листопада 2002 року, питання відвідування дошкільного навчального закладу дитиною, батьки якого відмовилися від щеплень, вирішуються лікарсько-консультативною комісією.

14 Червня 2019